Autorius (-ė) Elena Pranckėnaitė

povandeninė
archeologija
archeologijos kryptis, tirianti materialųjį paveldą, esantį po vandeniu. Daugiau