Autorius (-ė) Algis Krupavičius

Airijos darbo
partija
Airijos socialdemokratinės pakraipos politinė partija. Pasisako už socialines garantijas, ekonomikos valstybinį reguliavimą, susijungimą su Šiaurės Airija. Daugiau
Australijos darbo
partija
seniausia Australijos politinė partija, įkurta 1891. Australijos darbo partijos kolektyviniai nariai yra profsąjungos. Socialdemokratinės pakraipos, priklauso Socialistų internacionalui. Daugiau
Australijos liberalų
partija
Australijos politinė partija. Įkurta 1944, ją sudarė daugiausia buvę Jungtinės Australijos partijos, kuri 1941 suiro, nariai. Dažnai sudarė koalicines vyriausybes su Australijos nacionaline (buvusia Kaimo) partija. Daugiau
Austrijos liaudies
partija
Austrijos politinė partija. Konservatyvi, remiasi krikščioniškosiomis vertybėmis. Įkurta 1945, nuo įkūrimo yra viena iš dviejų įtakingiausių šalies partijų (kita – Austrijos socialdemokratų partija). 1945–1970 ir nuo 1986 valdančioji, dažniausiai koalicijoje su socialdemokratais. Daugiau
Austrijos socialdemokratų
partija
Austrijos politinė partija. Įkurta 1889. Po Antrojo pasaulinio karo atkūrus Austrijos nepriklausomybę tapo viena iš dviejų įtakingiausių šalies partijų (kita – Austrijos liaudies partija). Remia valstybinį ekonomikos reguliavimą, nedarbo likvidavimą, progresinius mokesčius. Daugiau
Belgijos socialistų
partija
politinė partija. Veikė 1885–1978. Daugiau
politikos mokslai
Lietuvoje
Lietuva pirmoji buvusioje SSRS pradėjo politikos mokslų reformą, visoje buvusioje sovietinėje erdvėje politologijos terminu jie pavadinti pagal Lietuvos pavyzdį. Svarbiausia politikos mokslų institucija – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (įkurtas 1992). Daugiau