Autorius (-ė) Danutė Bacevičiūtė

Emmanuel
Lévinas
Emanuelis Levinas, 20 a. prancūzų filosofas, religinis mąstytojas. Iš fenomenologinės filosofijos pozicijų siekė atskleisti etinio santykio prasmę. Daugiau