Autorius (-ė) Juozas Jankauskas

Juozas
Jankauskas
Lietuvos karo ir rezistencijos veikėjas. Lietuvių fronto karinės organizacijos Kęstutis štabo viršininkas. Daugiau
Konstantin
Jezavitov
Konstantinas Jezavitovas, 20 a. Baltarusijos ir Lietuvos visuomenės, karo veikėjas. Daugiau
Petras
Dočkus
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1933). Daugiau
Ona
Čebelytė
20 a. lietuvių medicinos sesuo. Daugiau
Petras
Jurgaitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1928). Daugiau
Povilas
Dundulis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1928). Daugiau
Vladas
Čekauskas
Lietuvos antinacinio pasipriešinimo dalyvis. Lietuvos laikinosios vyriausybės Policijos departamento ūkio skyriaus viršininkas. Daugiau
Alfonsas
Jurskis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas, radiotechnikas. Pulkininkas leitenantas (1934). 1926 įkūrė Kauno radijo stotį, 1927–1930 jos viršininkas. Daugiau
Karolis
Dabulevičius
Lietuvos karo ir rezistencijos veikėjas. 1941–1944 Vilniaus miesto burmistras. Lietuvos laisvės armijos Vilniaus apygardos štabo narys. Daugiau
Pranas
Jackevičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas. Daugiau