Autorius (-ė) Manfredas Volodka

Juozapas
II
Šventosios Romos imperatorius (1765–1790). Per Abiejų Tautų Respublikos I padalijimą (1772) prisijungė Galiciją, vykdė tautų vokietinimo politiką. Daugiau
Jurgis
II
Didžiosios Britanijos karalius (1727–1760), Hannoverio kurfiurstas (1727–1760). Daugiau
Jurgis
II
Graikijos karalius (1922–1923, 1935–1941, 1946–1947). Daugiau
Jurgis
III
Didžiosios Britanijos karalius (1760–1820), Hannoverio kurfiurstas (1760–1814) ir karalius (1814–1820). Daugiau
Jurgis
IV
Didžiosios Britanijos ir Hannoverio karalius (1820–1830). Daugiau
Jurgis
VI
Didžiosios Britanijos karalius (1937–1952). Daugiau
kultūrkampfas
1871–1883 Vokietijos kanclerio O. E. L von Bismarcko kova su Katalikų Bažnyčia dėl įtakos valstybėje. Daugiau
Justinianas I
Didysis
Bizantijos imperatorius (527–565). Centralizavo imperijos valdymą, perorganizavo finansus, sustiprino kariuomenę ir laivyną, pajungė Bažnyčią valstybei. 529 jo pavedimu išleistas Bizantijos civilinės teisės sąvadas – Justiniano kodeksas. Daugiau
landgrafas
vidurinių amžių Vokietijoje grafas, tiesiogiai pavaldus karaliui (imperatoriui). Daugiau
Lankasteriai
Anglijos karalių dinastija, valdžiusi 1399–1461 ir 1470–1471. Plantagenetų dinastijos atšaka. Daugiau