Autorius (-ė) Norbertas Balčiūnas

ekonomika
šalies ar kito ūkinio vieneto ūkinė būklė ir veikla, kuria siekiama veiksmingiausiai naudojant turimus ribotus ekonominius išteklius geriausiai patenkinti neribotą visuomenės poreikį įsigyti prekių ir paslaugų. Daugiau
ekonominis
augimas
per tam tikrą laikotarpį šalyje pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų apimties didėjimas, gamybinio pajėgumo, infrastruktūros plėtra. Daugiau