Autorius (-ė) Vytautas Skuodžiūnas

Pranas
Aleknavičius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių žemėtvarkos inžinierius. Daugiau
Vytautas
Cicėnas
lietuvių agronomas ir žemėtvarkininkas. Daugiau
Bonifacas
Kasparaitis
lietuvių geodezijos inžinierius. Daugiau
Vaclovas
Melisiakas
20 a. lietuvių geodezijos inžinierius. Daugiau