Autorius (-ė) Rasa Subačienė

kapitalo
sąnaudos
bet kokios rūšies sąnaudos, didinančios ūkio subjekto ilgalaikio turto vertę. Daugiau
kapitalo
sąskaita
šalies mokėjimų balanso dalis, kurioje nurodoma tos šalies veiklos vienetams rezidentams priklausančio turto užsienio šalyse ir vienetams nerezidentams priklausančio turto šalyje pokyčiai bei kitų tarptautinių finansinių sandorių apimtis per metus. Daugiau