Autorius (-ė) Albinas Lozuraitis

Georg Wilhelm
Friedrich Hegel
Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis, 18–19 a. vokiečių filosofas. Vokiškojo idealizmo atstovas. Filosofijos objektu laikė absoliutą, kuri tapatino su Dievu. Substancijos ir subjekto vienybės principą taikė beveik visoms pažinimo, žinojimo, dvasinės veiklos sritims. Daugiau
hėgelizmas
G. W. F. Hegelio filosofijos plėtotė, kurią įvairiomis kryptimis vykdė jo sekėjai. Daugiau
Thomas
Hobbes
Tomas Hobsas, 17 a. anglų filosofas. Nominalistinio empirizmo atstovas. Daugiau
David
Hume
Deividas Hiumas, 18 a. anglų filosofas, istorikas, visuomenės veikėjas. Teigė, kad pažinimą sudaro išorinio bei vidinio patyrimo įspūdžiai ir jų vaizdai sąmonėje (idėjos). Priežastingumo ryšių buvimą laikė neįrodomu. Turėjo įtakos I. Kantui, pozityvizmui. Daugiau
marksizmas
filosofinių idėjų visuma, sukurta K. Marxo ir jo sekėjų. K. Marxo filosofinės idėjos yra jo socialinių, ekonominių, politinių tyrinėjimų parengiamoji dalis. K. Marxo filosofijos svarbiausias tikslas – ištirti susvetimėjimo problemą ir atskleisti jo priežastis. Daugiau
materializmas
filosofijos kryptis, aiškinanti pasaulį kaip materialią tikrovę. Priešingas idealizmui. Pirminiu dalyku laiko materiją, būtį, gamtą, antriniu, išvestiniu – sąmonę, mąstymą, dvasią, idėją. Daugiau