Autorius (-ė) Vytautas Žeimantas

„Lietuvių
balsas“
JAV lietuvių dvisavaitinis iliustruotas laikraštis, 1986–2006 ėjęs Čikagoje. Daugiau
„Lietuvis“
Latvijos lietuvių tautinės katalikiškos minties iliustruotas mėnesinis laikraštis, ėjęs 1933–1935 Rygoje. Daugiau
„Treneris“
iliustruotas mokslinis metodinis žurnalas sporto šakų treneriams, ėjęs 1996–2014 Vilniuje. Daugiau
„Laikinoji
sostinė“
savaitraštis kauniečiams, einantis nuo 1995 03. 1995 11–2008 dienraštis. Iš pradžių nepriklausomas, nuo 2001 Lietuvos ryto priedas. Daugiau
„Aviacijos
pasaulis“
aviacijos profesionalų ir mėgėjų leidinys, 2002–2018 ėjęs Vilniuje. Daugiau
„Lietuvių
godos“
mėnesinis laikraštis Baltarusijos lietuviams, nuo 1993 einantis Vilniuje. Daugiau
„Laisvoji
Lietuva“
lietuvių išeivijos leidinys, ėjęs 1946–1996. Iki 1950 leistas Memmingene, iki 1952 Toronte, nuo 1953 Čikagoje. Daugiau
„Laisvoji
Lietuva“
Lituania Libre, Urugvajaus lietuvių mėnesinis kultūros žurnalas, ėjęs 1944–1951 Montevidėjuje. Daugiau
Saliamonas
Vaintraubas
20 a. Lietuvos žurnalistas. 1946–54 laikraščio Tiesa skyriaus vedėjas. 1972–92 agentūros ELTA korespondentas. Parašė knygų. Daugiau
„Tėviškės
gamta“
gamtosaugininkų, miškininkų, žuvininkystės specialistų, gamtos pažinimo iliustruotas mėnesinis laikraštis, 1989–2015 ėjęs Vilniuje. Daugiau