Autorius (-ė) Kęstutis Jankauskas

konstitucija
senovės Romos imperatorių norminių aktų rinkinys. Daugiau
konstitucionalizmas
visuomenės, valstybės santvarka, grindžiama konstitucija. Konstitucionalizmas, kaip teisinės realybės pradžia, siejamas su 18 a. Jungtinių Amerikos Valstijų kova dėl nepriklausomybės ir pirmosiomis rašytinėmis konstitucijomis. Daugiau
meras
savivaldybės vadovas Lietuvoje yra meras, renkamas tiesiogiai savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui (4 metams). 2015 Lietuvoje pirmą kartą vyko tiesioginiai merų rinkimai. Daugiau
Lietuvos Respublikos
Konstitucija
Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 10 25 referendumu, įsigaliojo 1992 11 02. Konstitucijos viena sudedamųjų dalių – Konstitucinis įstatymas Dėl Lietuvos valstybės – priimtas 1991 02 11. Daugiau
konstitucija
steigiamosios valdžios subjekto – pilietinės tautos – nustatyta ypatinga aukščiausia teisė. Pirmoji pasaulyje rašytinė konstitucija priimta 1787 Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
Lietuvos
konstitucijos
Lietuvos valstybingumo rašytiniai šaltiniai. 1920 06 02 buvo priimta antroji Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. Šioje Konstitucijoje pirmą kartą deklaruota parlamentinė santvarka. Daugiau
Lietuvos vietos
savivalda
administracinių vienetų teritorinių bendruomenių valdžia. Lietuvoje savivalda pradėjo formuotis viduriniais amžiais. Nuo 2007 kasmet spalio 10 dieną minima Vietos savivaldos diena. Daugiau
savivaldybės
administracija
savivaldybės vykdomoji institucija Lietuvoje. Sudaro administracijos direktorius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas ar pavaduotojai, turintys viešojo administravimo teises ir pareigas, taip pat struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Daugiau
savivaldybės
kontrolierius
kontroliuoja savivaldybės biudžeto vykdymą, turto valdymą ir piniginių išteklių naudojimą. Daugiau
savivaldybės
taryba
savivaldos teisę įgyvendinanti institucija Lietuvoje. Savivaldybės tarybos sudaromos 4 metams. Daugiau