Autorius (-ė) Vytautas Narbutas

karbonas
Žemės geologinės istorijos paleozojaus eros penktasis periodas, buvęs po devono, prieš permą; geologinė sistema, kurios nuogulos susiklostė tuo periodu. Daugiau
devonas
Žemės geologinės istorijos paleozojaus eros ketvirtasis periodas, buvęs po silūro, prieš karboną; geologinė sistema, kurios uolienos susidarė tuo periodu. Daugiau