Autorius (-ė) Vytautas Zabielskas

Steponas
Rusteika
20 a. pirmos pusės lietuvių teisininkas, valstybės ir karo veikėjas. Pulkininkas (1930). 1931–1935 vidaus reikalų ministras. Daugiau
Jonas
Sutkus
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo ir valstybės veikėjas. Divizijos generolas (1937). 1939 finansų ministras. Daugiau
Antanas
Šova
Lietuvos karo ir rezistencijos veikėjas. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto karinio sektoriaus viršininkas. Daugiau
Konstantinas
Žukas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo ir valstybės veikėjas. Pulkininkas (1923). 1920–1921 krašto apsaugos ministras, vyriausiasis kariuomenės vadas. Daugiau
Petras
Šniukšta
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas, teisininkas. Generolas (1935). 1934–1935 krašto apsaugos ministras. Daugiau
Jonas
Variakojis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo ir valstybės veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1925). 1919–1921 Ketvirtojo pėstininkų pulko vadas. 1928–1929 susisiekimo, 1929–1930 krašto apsaugos ministras. Daugiau
Juozas
Papečkys
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1926). 1926 06–12 krašto apsaugos ministras. Daugiau
Ignas
Vylius
Lietuvos karo ir rezistencijos veikėjas. Vienas partizaninio antisovietinio pasipriešinimo organizatorių. Daugiau
Mykolas
Velykis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Generolas leitenantas (1927). 1918 12–1919 krašto apsaugos ministras. Daugiau
Stasys
Raštikis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo ir valstybės, vėliau išeivijos veikėjas. Divizijos generolas (1940). 1935–1939 kariuomenės vadas, vadovavo kariuomenės modernizavimui. 1938 ir 1941 (Lietuvos laikinosios vyriausybės) krašto apsaugos ministras. Nuo 1949 Amerikos lietuvių tarybos, Bendrojo Amerikos lietuvių fondo, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikėjas JAV. Daugiau