Autorius (-ė) Petras Mendeika

Lietuvos lėlių
teatras
Žinių apie lėlininkus esama iš 15 amžiaus. 17 a. antroje pusėje–20 a. 4 dešimtmetyje Nemakščių bažnyčioje Velykų naktį vaidinta Jėzaus Kristaus kančių misterija. 18 a. LDK dvaruose steigtos marionečių teatro trupės. 1936 05 06 Kaune parodytas pirmuoju profesionaliu lėlių teatro spektakliu laikomas S. Ušinsko suburto Marionečių teatro spektaklis A. Gustaičio Silvestras Dūdelė. Daugiau