Autorius (-ė) Algirdas Kliorė

bėgis
tam tikro profilio, paprastai dvitėjinė, sija, tvirtinama prie pabėgių ar kitų atramų. Daugiau