Autorius (-ė) Snieguolė Matulienė

generalinis
atornėjus
Jungtinių Amerikos Valstijų teisininkų vadovas, administratorius. Yra dviejų lygių: federalinio ir valstijų. Daugiau
įkaltis
kaltinamasis įrodymas, patvirtinantis tam tikras asmens dalyvavimo nusikalstamoje veikoje ar prisidėjimo prie jos aplinkybes. Daugiau
įrodymai
įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės teisingam bylos išsprendimui. Įrodymus vertina teisėjai, visi įrodymai fiksuojami procesiniuose dokumentuose. Daugiau
įrodymų
teisė
procesinės teisės normos, reglamentuojančios įrodinėjimo tikslus, tvarką, ribas ir turinį. Įrodymų teisė yra objektyvios tiesos nustatymo byloje priemonė, numato, kad kiekvienoje byloje būtų įvykdyti visi proceso uždaviniai. Daugiau
įrodymų
teorija
baudžiamojo proceso mokslo dalis, nagrinėjanti įrodinėjimo procesą visose baudžiamojo proceso stadijose. Daugiau
įrodinėjimas
ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros, teisėjo ir teismo veikla, skirta faktiniams duomenims surinkti, patikrinti ar įvertinti siekiant nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje. Daugiau
įrodinėjimo
pareiga
baudžiamųjų ir civilinių procesų taisyklė, nustatanti, kuri proceso šalis turi įrodinėti bylos aplinkybes. Įrodinėjimo pareiga priklauso teismui, prokurorui ir ikiteisminio tyrimo teisėjui. Daugiau
įsilaužimas
viena vagystės rūšių – patekimas į patalpas, saugyklas ir kitur, seifų atidarymas siekiant ką nors pagrobti, pavogti, gauti tam tikrą informaciją. Daugiau
įtariamasis
ikiteisminio tyrimo dalyvis. Įtariamuoju tampa asmuo, šaukiamas į apklausą, kai yra surašytas pranešimas apie įtarimą, apklausiamas apie veiką, kurios padarymu jis įtariamas, arba sulaikytas įtariant, kad jis padarė nusikalstamą veiką. Daugiau
įvykio
vieta
baudžiamojoje teisėje – patalpa, vietovė ar jos dalis, kurioje buvo atlikta nusikalstama veika. Daugiau