Autorius (-ė) Žilvytis Šaknys

drobių
saugojimas
17 a.–20 a. pradžios lietuvių paprotys, būdingas Klaipėdos kraštui, retesnis Suvalkijos ir Žemaitijos kaimuose. Daugiau
gegužinė
jaunimo pasilinksminimas gamtoje. Gegužinės Lietuvoje atsirado 19 amžiaus pabaigoje ir išplito tautinio atgimimo laikotarpiu. Pirmoji gegužinė dažniausiai būdavo surengiama per Sekmines, sužaliavus beržams. Daugiau
„Lietuvos
etnologija“
Lietuvos istorijos instituto knygų serija, leista 1996–2002. Nagrinėta etninė savimonė ir tautinio tapatumo raiškos būdai, kultūros pobūdis bei jo pokyčiai ir kitos socialinės bei kultūrinės antropologijos problemos. Daugiau
„Lietuvos
etnologija“
Lietuvos istorijos instituto mokslo žurnalas. Leidžiamas nuo 2001. Daugiau
Irena Regina
Merkienė
lietuvių istorikė, etnologė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė (2006). Lietuvos mokslo premija (2006). Daugiau
Vacys
Milius
lietuvių etnologas. Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas (1997). Tyrinėjo Lietuvos kaimo materialiąją ir dvasinę kultūrą, etnologijos istoriją ir bibliografiją. Jono Basanavičiaus (1993) ir Lietuvos mokslo premija (2003). Daugiau
Marija
Miliuvienė
lietuvių etnologė. Tyrinėjimų sritis – lietuvių tautinis kostiumas, tradicinė apranga, valstiečių mityba. Daugiau
Vitalis
Morkūnas
lietuvių etnologas. Tyrinėjimų sritis – samdinių kultūra, t. p. žvejyba, etnologijos istorija, etninė istorija. Daugiau
Janina Genovaitė
Morkūnienė
lietuvių etnologė. Tyrinėjimų pagrindinės kryptys: lietuvių valstiečių materialioji kultūra, valstiečių vasaros ir žiemos susisiekimo priemonės, kaimų, miestelių amatai ir verslai, etnografinės lauko medžiagos rinkimo metodika. Daugiau