Autorius (-ė) Elena Danutė Marčiulionienė

radiacinis
jautrumas
biologinių objektų jautrumas jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui, kuriam daro įtaką perduotas energijos kiekis, dozės galia, apšvitos tipas, laikas, per kurį gauta apšvita. Daugiau
radioaktyvusis biosferos
teršimas
radioaktyviųjų medžiagų patekimas į aplinką. Daugiau
radioapsauginės
medžiagos
radioprotektoriai, cheminiai junginiai, naudojami biologiniams objektams (mikroorganizmams, augalams, gyvūnams ir žmogui) apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės. Daugiau
radiobiologija
mokslo šaka, tirianti visų jonizuojančiosios spinduliuotės rūšių poveikio biologinių efektų mechanizmus, dėsningumus ir radiacinės saugos teorinius pagrindus. Daugiau