Autorius (-ė) Kazimieras Dobkevičius

Antanina
Liorentaitė
20 a.–21 a. pradžios lakūnė. Pirmoji parašiutininkė Lietuvoje (1938). Daugiau