Autorius (-ė) Feliksas Klupšas

derlingumas
žemės ūkio augalų produkcijos kiekis iš ploto vieneto (tonos iš hektaro) arba iš vaismedžių ir vaiskrūmių (kilogramai iš vieneto). Daugiau
derlius
žemės ūkio augalų (rugių, kviečių, miežių, cukrinių runkelių ir kitų) produkcijos kiekis iš tam tikro žemės ploto. Daugiau
kolūkiai
kolektyviniai ūkiai, didelės SSRS žemės ūkio įmonės, paremtos kolektyvine gamybos priemonių nuosavybe ir kolektyviniu jų narių (kolūkiečių) darbu. Daugiau
kolūkiečiai
kolūkių nariai. Daugiau
Lietuvos žemės
ūkis
Lietuvoje žemės ūkis yra vienas seniausių verslų. Daugiau
Matas
Mickis
20 a. lietuvių agronomas ekonomistas. Daugiau
„Sodyba“
Lietuvos žemės ūkio smulkiųjų šakų ir augalų augintojų draugijų sąjunga, veikusi 1934–1939 Kaune. Daugiau
„Sodyba“
akcinė bendrovė, veikusi 1939–1940. Daugiau
tarybiniai
ūkiai
SSRS žemės ūkio valstybinės įmonės. Daugiau
žemės
ūkis
viena svarbiausių ir didžiausių materialinės gamybos šakų, skirta tenkinti gyventojų maisto produktų poreikius, pramonei teikti žaliavų. Daugiau