Autorius (-ė) Vitalius Zabarauskas

Liepojos kultūros
plėtojimo draugija
kultūros ir švietimo organizacija, įkurta 1911. Daugiau
Liepojos lietuvių
susišelpiamoji draugovė
Latvijos lietuvių savišalpos, kultūrinė ir švietimo organizacija, veikusi 1905–1915. Daugiau
Maskvos lietuvių
šelpimo draugija
visuomeninė organizacija, 1903–1914 veikusi Maskvoje. Daugiau
Vilniaus lietuvių savitarpinės
pašalpos draugija
1904–1906 veikusi savišalpos ir kultūros organizacija, pirmoji Rusijos imperijos laikotarpio legali lietuvių draugija Vilniuje. Daugiau