Autorius (-ė) Juozapas Arvydas Virbalis

elektros inžinerija
Lietuvoje
Lietuvoje elektrotechnika plėtojosi kartu su elektrinių ir magnetinių reiškinių pažinimu. Daugiau