Autorius (-ė) Alfonsas Algimantas Mitrikas

laiko
biudžetas
individo, socialinės grupės, teritorinės bendrijos ar visos šalies gyventojų tam tikro laikotarpio veiklos rūšių pasiskirstymas, išreikštais laiko vienetais. Daugiau
laisvalaikio
sociologija
tiria žmonių laisvalaikio veiklos sritis, laisvalaikio susidarymo galimybes ir tos veiklos padarinius visuomenės gyvenimui. Laisvalaikio problematiką imta tyrinėti 20 a. pirmoje pusėje, laisvalaikio sociologijos užuomazgos atsirado 20 a. 9 dešimtmetyje. Daugiau
laisvalaikis
laikas, likęs atidirbus darbo valandas, patenkinus buitinius ir fiziologinius poreikius bei skirtas poilsiui, pramogoms, pomėgiams, savišvietai, saviraiškai ar kitai kūrybinei veiklai. Daugiau