Autorius (-ė) Asta Dambrauskaitė

oferentas
fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs ofertą, tai yra pasiūlęs sudaryti sutartį nurodydamas esmines sutarties sąlygas. Daugiau
oferta
pasiūlymas sudaryti sutartį nurodytomis sąlygomis; viena sutarties sudarymo stadijų. Sąvoka apibrėžta 1980 Jungtinių Tautų konvencijoje dėl tarptautinio prekių pirkimo‑pardavimo sutarčių. Daugiau
orumas
teisės saugoma ir ginama asmeninė neturtinė vertybė – žmogaus savigarba, savo vidinės vertės suvokimas. Orumo gynimo būdai: reikalavimas paneigti paskleistas žinias, atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Daugiau
palikimas
mirusio fizinio asmens turtas, taip pat turtinės teisės ir prievolės, paveldėjimo būdu pereinančios jo įpėdiniams pagal palikėjo testamentą ar pagal įstatymą. Daugelyje valstybių palikimas apmokestinamas paveldimo turto mokesčiu. Daugiau
panauda
neatlygintinis naudojimasis daiktu, kuris priklauso kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Taikomos kai kurios nuomos sutartį reglamentuojančios nuostatos. Panaudos sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 100 metų. Daugiau
parama
savanoriškas ir neatlygintinas piniginių lėšų, įvairių prekių ir kito turto perdavimas nuosavybėn, suteikimas naudotis panaudos teise, palikimas testamentu ar kitoks perleidimas. Daugiau
parama
piniginės ir natūrinės išmokos, neatlygintinai teikiamos iš valstybės, savivaldybių, tarptautinių organizacijų biudžetų, kitų pinigų fondų fiziniams ir juridiniams asmenims, regionams, valstybėms siekiant pagerinti jų ekonominę ir socialinę padėtį ar finansuoti įvairius projektus. Daugiau
pasauga
sutartis, kurios viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir vėliau jį grąžinti, o davėjas įsipareigoja sumokėti saugotojui atlygį, jeigu tai numatyta sutartyje. Daugiau
paveldėjimas
mirusio fizinio asmens palikimo perėjimas jo įpėdiniams. Daugiau
paveldėjimo
teisė
civilinės teisės pošakis, kurio normos reglamentuoja palikimo perėjimą kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Paveldima pagal įstatymą ar pagal testamentą. Daugiau