Autorius (-ė) Gražina Marija Martinaitienė

Pranciškus
Nemirovskis
18 a. Lietuvos tapytojas, skulptorius. Daugiau