Autorius (-ė) Jonas Staškevičius

Kanados lietuvių katalikų
kunigų vienybė
Kanados lietuvių katalikų kunigų organizacija, įkurta 1949 Toronte. Daugiau