Autorius (-ė) Ramūnas Katilius

fliuktuacijos
atsitiktiniai fizikinių ir kitų dydžių nuokrypiai nuo vidutinių verčių. Daugiau