Autorius (-ė) Vyda Elena Gasiūnienė

Anykščių kvarcinio
smėlio telkinys
monomineralinio kvarcinio smėlio telkinys Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje; didžiausias Baltijos valstybėse. Daugiau