Autorius (-ė) Osvaldas Daugelis

Konstantas
Aleksandravičius
18 a. antros pusės Lietuvos tapytojas. Daugiau
Pranciškus
Andriolis
19 a. italų kilmės Lietuvos tapytojas, skulptorius. Daugiau