Autorius (-ė) Leonas Katkevičius

melioracijos mašinų
stotys
valstybinės rangovinės melioracijos darbų organizacijos. 1963 pertvarkytos į melioracijos statybos valdybas. Daugiau