Autorius (-ė) Antanina Grabauskienė

darbinis
ugdymas
viena ugdymo dalių – procesas, kuriuo siekiama suformuoti teigiamą požiūrį į darbą, dirbančiuosius ir per darbinę veiklą įtvirtinti protinius bei fizinius gebėjimus. Daugiau
dėstymas
tikslinga pedagogo veikla, įvairiais metodais ir priemonėmis per mokymo procesą atskleidžianti mokymo turinį. Daugiau
didaktika
pedagogikos šaka, tirianti mokymo ir mokymosi procesą. Βūna bendroji (nagrinėja mokymo proceso dėsningumus, principus ir kita) ir specialioji didaktika (nagrinėja tam tikrų mokymo dalykų dėstymą). Daugiau
diferencijuotas
mokymas
mokymo sistema, kai mokiniai, siekiant plėtoti jų individualybės galias, suskirstomi grupėmis pagal gabumus, pažangumą, polinkius ir interesus. Daugiau
dorinis
ugdymas
viena ugdymo dalių – procesas, kuriuo siekiama suformuoti dorinėms vertybėms atvirą asmenį, gebantį sąmoningai, laisvai ir atsakingai kurti savo gyvenimą ir dalyvauti bendruomenės gyenime. Daugiau