Autorius (-ė) Danuta Diskienė

vadybos
teorijos
mokslinės koncepcijos, aiškinančios, kaip organizacijoje turi būti organizuojama ir vykdoma vadyba. Daugiau