Autorius (-ė) Marina Ivinskaja

Ivan
Chemnicer
Ivanas Chemniceris, 18 a. rusų poetas. Parašė satyrų, pasakėčių, eiliuotų pasakų. Daugiau
Vasilij
Belov
Vasilijus Belovas, 20 a. rusų rašytojas. Prozoje vaizdavo Šiaurės Rusijos kolūkinio kaimo kasdienybę, paprastų žmonių išgyvenimus. Daugiau
Elena
Červinskienė
20–21 a. lietuvių literatūrologė. 1941 buvo ištremta į Altajaus kraštą, vėliau į Jakutiją. Parašė apybraižų apie rusų rašytojus. Daugiau
Kornej
Čiukovskij
Kornejus Čiukovskis, 20 a. rusų rašytojas. Parašė eiliuotų pasakų vaikams, literatūros mokslo veikalų, atsiminimų. Daugiau
Aleksej
Čiapygin
Aleksejus Čiapyginas, 20 a. rusų rašytojas. Prozoje vaizdavo Rusijos kaimo buitį, 17 a. liaudies bruzdėjimus. Daugiau
Michail
Cheraskov
Michailas Cheraskovas, 18 a. rusų rašytojas. Kūryboje ryšku šviečiamosios idėjos; poezijai būdinga meditacija. Jo kūryba žymi perėjimą nuo klasicizmo prie sentimentalizmo ir preromantizmo. Daugiau
Michail
Aleksejev
Michailas Aleksejevas, 19–20 a. rusų literatūrologas. Daugiau