Autorius (-ė) Algimantas Pauliukonis

biotechnologija
Lietuvoje
Lietuvoje biotechnologijos mokslas pradėjo kurtis 20 a. 8 dešimtmetyje. Daugiau