Autorius (-ė) Algimantas Liekis

Bronius
Kazickas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Partizanų spaudos leidėjas, literatas. Daugiau
„Laisvės
šauklys“
Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui pogrindžio leidinys. Vienas pirmųjų lietuvių neginkluoto pasipriešinimo sovietų okupacijai leidinių, 1976 11–1977 08 leistas Vilniuje. Daugiau
„Lietuvos
mokslas“
tęstinis iliustruotas mokslo darbų leidinys, 1990–2016 ėjęs Vilniuje. Daugiau
Lietuvos partizanų
spauda
Lietuvos partizanų ir kitų antisovietinio pasipriešinimo dalyvių leidiniai 1944–1957. Partizanai išleido apie 80 pavadinimų leidinių, žinoma daugiau kaip 30 pavadinimų poezijos, prozos ir publicistikos knygelių. Daugiau
Kostas
Liuberskis
Lietuvos partizanas. Priklausė Juozapavičiaus tėvūnijos Patašono būriui. Daugiau