Autorius (-ė) Alfonsas Grigonis

plastiškumas
kietojo kūno fizikinė mechaninė savybė negrįžtamai keisti savo formą ir matmenis dėl išorinio apkrovos poveikio. Daugiau
plazma
visiškai arba iš dalies jonizuotos dujos. Daugiau
plazminė
technologija
būdas medžiagoms gauti, apdoroti ar kitaip apdirbti panaudojant žemųjų temperatūrų plazmą. Daugiau
plazmonas
kvazidelė, nusakanti plazmos elektronų posistemės žadinius. Daugiau
plazmos
diagnostika
plazmos parametrų, nusakančių vidutinę dalelių energiją, plazmos spinduliavimo intensyvumą, plazmos spinduliavimo intensyvumą, plazmos elektrinio ir magnetinio laukų matavimas. Daugiau
plazmotronas
įtaisas, kuriantis žemos temperatūros dujinio išlydžio plazmą. Daugiau