Autorius (-ė) Vytautas Jakelaitis

Lietuvos dainų
šventės
pradėtos rengti 20 a. pradžioje. 1923 A. Vaičiūno iniciatyva surengta pirmoji Kauno miesto dainų šventė. Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė įvyko 1924 08 23–25 Kaune. Daugiau
Hermanas
Perelšteinas
20 a. Lietuvos choro dirigentas, pedagogas. Daugiau
dainų
šventės
masiniai dainininkų, šokėjų, muzikantų sąskrydžiai su jungtiniais koncertais. Daugiau