Autorius (-ė) Vytautas Jakelaitis

dainų
šventės
masiniai dainininkų, šokėjų, muzikantų sąskrydžiai su jungtiniais koncertais. Daugiau
Lietuvos dainų
šventės
pirmoji visos Lietuvos dainų šventė įvyko 1924 08 23–25 Kaune. Lietuvos (kartu su Estijos ir Latvijos) dainų ir šokių švenčių tradicija ir simbolika – UNESCO Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo vertybė (2003). Daugiau
Hermanas
Perelšteinas
20 a. Lietuvos choro dirigentas, pedagogas. Daugiau