Autorius (-ė) Algimantas Grigelis

Baltijos
jūra
Atlanto vandenyno dalis, giliai įsiterpusi į Europos šiaurę; vidinė jūra. Daugiau
Europos
gamta
Vyrauja įvairios kilmės lygumos, pietinėje, šiaurės vakarinėje ir rytinėje dalyse yra kalnų. Europa yra keturiose klimato juostose; klimatui daugiausia įtakos turi Atlanto srovės. Kelių hidrologinio režimo tipų upės. Augalijos zonų ribos atitinka klimato juostų ribas; tundra, miškai, stepės, pusdykumės. Daugiau
Jan
Harff
Janas Harfas, vokiečių geologas. Veiklos kryptys – matematinis modeliavimas geologijoje, geostatistika, aplinkos ir jūrų geologija. Daugiau
jura
Žemės geologinės istorijos mezozojaus eros antrasis periodas, buvęs po triaso, prieš kreidą; geologinė sistema, kurios nuogulos susiklostė tuo periodu. Daugiau
jūrų
geologija
okeanologijos ir geologijos šaka, tirianti vandenynų, jūrų dugno nuosėdų ir reljefo formavimąsi, vandenyninės Žemės plutos uolienų sudėtį, kilmę, tektoninę sandarą. Daugiau
Viktoras Vytautas
Klemas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių okeanologas. Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys (nuo 2007). Daugiau
kreida
Žemės geologinės istorijos mezozojaus eros trečiasis periodas, buvęs po juros, prieš paleogeną; geologinė sistema, kurios nuogulos susiklostė tuo periodu. Daugiau
kreida
minkšta, menkai susicementavusi nuosėdinė karbonatinė uoliena. Daugiau
paleocenas
paleogeno periodo pirmoji epocha; geologinis skyrius, kurio sluoksniai susiklostė per šią epochą. Daugiau
paleogenas
Žemės geologinės istorijos kainozojaus eros ankstyvasis periodas, buvęs po kreidos, prieš neogeną; geologinė sistema, kurios nuogulos susiklostė tuo periodu. Daugiau