Autorius (-ė) Gintautas Valickas

asocialus
elgesys
poelgiai, pažeidžiantys konkrečios socialinės aplinkos teisės ir dorovės normas ar tradicijas bei papročius. Daugiau