Autorius (-ė) Vida Mildažienė

biochemija
Lietuvoje
1785 gyvųjų organizmų chemijos pradmenis pradėta dėstyti Vilniaus universitete. Daugiau