Autorius (-ė) Dalia Jakaitė

„Šatrijos“
draugija
meno draugija, turėjusi nemažą įtaką tarpukario šviesuomenei. Draugijos pirmininkas Juozas Grušas draugijos tikslu nurodė „lavinti narius ir padėti jiems išeiti viešumon“. Draugijos šūkiu pasirinkta Stasio Šalkauskio mintis „menas grožiui, grožis – gyvenimo tobulumui“. Daugiau