Autorius (-ė) Rimantas Kraujalis

archeologijos paminklų
apsauga
priemonių, garantuojančių archeologijos paminklų registravimą, konservavimą, priežiūrą ir naudojimą, visuma. Daugiau
Kačaičių
piliakalnis
yra Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, prie Kačaičių kaimo (Žalgirio seniūnija), Kartenalės ir Mažosios Kartenalės (Braukliškio) santakos kyšulyje. Daugiau