Autorius (-ė) Rimantas Sideravičius

„Arzamas“
Arzamasas, rusų poetų būrelis, veikęs 1815–1818 Sankt Peterburge. Pavadintas pagal D. Bludovo satyrą Regėjimas Arzamaso smuklėje. Daugiau
Jevgenij
Baratynskij
Jevgenijus Baratynskis, 19 a. rusų poetas. Rašė daugiausia elegijas. Poezija romantinė, vyrauja lyrinė filosofinė meditacija, vienatvės, nusivylimo pasauliu išgyvenimai. Daugiau
Konstantin
Batiuškov
Konstantinas Batiuškovas, 19 a. rusų poetas.Vienas romantizmo pradininkų rusų literatūroje, vadinamosios lengvosios poezijos atstovas. Daugiau
Vissarion
Belinskij
Visarionas Belinskis, 19 a. rusų literatūros kritikas, publicistas. Propagavo kritiškai gyvenimą vaizduojančią literatūrą, pabrėžė jos liaudiškumą, idėjiškumą, suformulavo grožinio kūrinio analizės vientisumo principą. Daugiau
Andrej
Bolotov
Andrejus Bolotovas, 18 a.–19 a. rusų agronomas, rašytojas. Parašė pirmąjį Rusijoje veikalą apie sėjomainos diegimą, žemės ūkio plotų planingą tvarkymą. Daugiau
David
Brodskij
Davidas Brodskis, 20 a. rusų vertėjas. Iš lietuvių literatūros išvertė K. Donelaičio, D. Poškos, A. Strazdo, L. Giros, K. Korsako, T. Tilvyčio, A. Venclovos kūrinių. Daugiau
Arkadij
Buchov
Arkadijus Buchovas, 20 a. rusų rašytojas. Daugiau
Gavriil
Chruščiov-Sokolnikov
Gavriilas Chruščiovas-Sokolnikovas, 19 a. rusų rašytojas. Parašė eiliuotų satyrinių kūrinių, istorinių romanų (Stenka Razinas 1885, Žalgirio mūšis 1889), pjesių. Daugiau
Denis
Davydov
Denisas Davydovas, 19 a. rusų poetas. 1812 vadovavo partizanams Napoleono I kariuomenės užnugaryje. Daugiau
Nadežda
Durova
19 a. rusų rašytoja. Pirmoji moteris Rusijos kariuomenės karininkė. Dalyvavo karuose su Napoleonu I, buvo M. Kutuzovo pasiuntinė. Parašė memuarų, nuotykių apysakų ir romaną Gudiškės (1839), kuriame romantiškai vaizduojama senovės Lietuva. Daugiau