Autorius (-ė) Anelė Vosyliūtė

Joffre
Dumazedier
Žofras Diumazedjė, 20 a. pradžios–21 a. pradžios prancūzų sociologas. Tyrė išsimokslinimo, televizijos, kino, skaitymo įtaką kultūrai. Daugiau
Ralf Gustav
Dahrendorf
Ralfas Gustavas Darendorfas, 20 a. vokiečių sociologas, filosofas, politologas. Sukūrė socialinių konfliktų ir socialinių pokyčių teorijas. Daugiau
Pierre
Bourdieu
Pjeras Burdjė, 20 a. prancūzų sociologas. Daugiau
Jean
Baudrillard
Žanas Bodrijaras, 20 a. prancūzų sociologas, filosofas. Socialinės filosofijos ir postmoderniosios sociologijos atstovas. Daugiau
Zygmunt
Bauman
Zigmuntas Baumanas, 20–21 a. lenkų sociologas. Tyrė socialinių sistemų įsitvirtinimą ir kaitą, socialinę kontrolę ir vartotojiškumą, decivilizaciją, valdžios struktūrų ir kultūrų santykį, laisvės siekimą ir išlaikymą. Daugiau