Autorius (-ė) Stasys Stungurys

„Tautos
atmintis“
Lietuvos mėnesinis iliustruotas žurnalas, 1996–1997 leistas Vilniuje. Daugiau