Autorius (-ė) Henrikas Valeika

Stanislovas
Goštautas
16 a. pirmos pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas. Daugiau
Irenėjus Kleopas
Oginskis
19 a. Žemaitijos ūkio ir kultūros veikėjas. Daugiau
Antanas Domininkas
Tiškevičius
18 a. LDK valstybės ir Bažnyčios veikėjas. 1740–1761 Žemaičių vyskupas. Daugiau
Jeronimas
Chodkevičius
16 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas. Daugiau
Kristupas Zigmantas
Pacas
17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas. Daugiau
Alšėnų
kunigaikščiai
13–16 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių kunigaikščių giminė. Daugiau
Astikai
14 a. pabaigos–17 a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė. Daugiau
Grigalius
Astikas
15 a. pabaigos–16 a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas. Daugiau
Kristinas
Astikas
15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinis veikėjas. Didikų Astikų giminės pradininkas. Daugiau
Oginskiai
15 a. pabaigos–20 a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos didikų ir kunigaikščių (nuo 1783) giminė. Daugiau