Autorius (-ė) Algimantas Zakarevičius

akinė
nuotrauka
paprasčiausiomis priemonėmis sudarytas vietovės vaizdas. Daugiau
altitudė
taško atstumas nuo pasirinkto paviršiaus lygio. Daugiau
aukštoji
geodezija
geodezijos šaka, nagrinėjanti Žemės ir jos dalių formą, dydį ir jos gravitacijos lauką. Daugiau
azimutas
linijos tarp stebėtojo ir stebimojo taškų kryptį apibūdinantis kampas. Daugiau
dienovidinis
geodezinė kreivė, jungianti kosminio objekto ašigalius. Daugiau
geodezija
mokslas, tiriantis išorinį gravitacijos lauką, Žemės formą ir su jos tyrimu susijusius matavimus bei jų taikymą inžineriniams uždaviniams spręsti, kitų Saulės sistemos kūnų parametrams nustatyti, Žemės paviršiaus vaizdavimo žemėlapiuose metodus ir būdus. Daugiau
geodezija
Lietuvoje
Pirmieji taikomosios geodezijos darbai Lietuvoje vyko jau 15 a. pabaigoje. 17 a. žemėlapių geodeziniam pagrindui sudaryti buvo naudojama trianguliacija. 20 a. buvo sudarytas tiksliojo niveliavimo tinklas, atlikti gravimetriniai, magnetometriniai matavimai, pradėta naudoti dirbtinius Žemės palydovus. Daugiau
geodezijos
prietaisai
priemonės atstumams, horizontaliesiems ir vertikaliesiems kampams, aukščių skirtumui matuoti. Daugiau
geodezinis
tinklas
vietovės taškų, kurių padėtis nustatyta geodeziniais metodais, visuma. Daugiau
Mykolas
Kosčiauskas
20 a. lietuvių geodezijos inžinierius. Inžinerinės geodezijos tyrimų pradininkas Lietuvoje. Daugiau