Autorius (-ė) Vidmantas Ulevičius

oro
jonizacija
elektronų, teigiamųjų ir neigiamųjų jonų susidarymas ore iš dujų neutraliųjų dujų atomų (molekulių). Daugiau