Autorius (-ė) Vidmantas Ulevičius

oro
jonizacija
elektronų, jonų susidarymas ore iš dujų neutraliųjų atomų ir molekulių. Daugiau