Autorius (-ė) Mykolas Sotničenka

konciliarizmas
teorija, kad Katalikų Bažnyčios Visuotinis susirinkimas yra viršesnis už popiežių. Daugiau
konklava
kardinolų kolegijos susirinkimas popiežiui išrinkti. Daugiau