Autorius (-ė) Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė

Konstanty Władysław
Majeranowski
Konstantas Vladislovas Majeranovskis, 19 a. Lenkijos ir Lietuvos tapytojas. Daugiau
Adolph Friedrich Erdmann
von Menzel
Adolfas Frydrichas Erdmanas fon Mencelis, 19 a.–20 a. pradžios vokiečių tapytojas, grafikas. Daugiau
Piotr
Michałowski
Piotras Michalovskis, 19 a. lenkų tapytojas, politikos veikėjas. Daugiau
realizmo
dailė
realizmo dailės atstovai, atmetę akademizmo ir romantizmo principus, siekė neidealizuotai vaizduoti juos supantį regimąjį pasaulį. Daugiau
Renesanso
dailė
susiklostė Italijoje veikiama antikos kultūros. Daugiau
Wojciech Korneli
Stattler
Voicechas Kornelius Statleris, 19 a. lenkų dailininkas. Daugiau